Hele tiden vokser skaren af followers. Hele tiden bliver PalePoets en mere og mere attraktiv platform for publikation.